Campaña de difusión das sociedades laborais en Galicia

No pasado mes de maio foron distribuidos folletos e carteis entre máis de douscentos enderezos.

O folleto e o cartel tentan subliñar as principáis novidades e avantaxes da Lei 44/2015 de sociedades laborais e participadas, e foron distribuidos nas entidades de desenvolvemento local, oficinas de emprego e outras entidades que asesoran persoas empdendedoras.

Aquí podedes descargar o folleto informativo.

 

+ noticias >>