Dexo > Deseño, enxeñería e xestión de obras S.L.L
ASOCIADO

DEXO presta servizo a empresas e proxectos industriais, especialmente en materia de obra civil, instalacións eléctricas, eficiencia enerxética e instalacións de climatización, tanto como enxeñería e provedor de solucións técnicas, como empresa instaladora.

 

 

>

Rúa das Mámoas, Parc.B-82, Pol. O Campiño,

36158 - Pontevedra

T 986 757 251

 

www.dexo.gal

info@dexo.gal